Er du naturforvalter?

 - biolog, landskabsingeniør/arkitekt, vildtforvalter, jordbrugsteknolog eller naturvejleder - og skal du levere infoplancher, foldere - trykt, web eller på mobil?

Se her på sitet, hvad jeg kan gøre for dig

AKTUELT  I december 2016 arbejder jeg bl.a. på et panoramakort til Trebjerg på Sydfyn, skiltning til Hårby Vådområde samt pjecen: "Udviklingen af landbrugslandet gennem seks årtier fra 1954 til 2015"

Herunder ser du eksempler på opgaver,
jeg har løst for mine kunder:

I november 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret skilte til
"Tyskertårnet" på Helgenæs. Skiltene viser udsigten ned over Kattegat.
Klik på billedet og se panoramaskilt og overblik.I september 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret korttegning og layout til informationsplancher om LIFE70 - beskyttelse af sårbar natur.

Klik her og se en af plancherne - her Fjordmarken ved Odense Fjord.I august 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret research, tekst, korttegning og layout til informationsplancher ved Sankt Albert, Ærø.
Klik på billedet for at se plancherne.


I maj 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. tegnet et kort til mountainbike-rute på Sydfyn.
Klik på billedet for at se kortet i større format.
I april 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. lavet en folder til Fugleværnsfondens reservat ved den dansk/tyske grænse.
Klik på billedet for at se folderen.


I marts 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. lavet denne frise med skønne illustrationer af Kirsten Hjørne.
Frisen viser fisk, vanddyr og -planter, og er opsat ved Røde Bro ved Susåen.
Klik på billedet for at se frisen i større format.I februar 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. udført research, tekster og korttegning til skilte på ny cykelsti for Ærø Kommune.
Klik på billedet for at se eksempel i større format.

 

 

 

 

 

 

 


I januar 2016 har Hjorth-Freelance bl.a. fremstillet A2 skilte om kultuhistorie og natur ved Hesselager Møllegård.

Klik på billedet for at se eksempel i større format.


I december 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. tegnet
vildtreservatkort for Naturstyrelsen.
Klik på kortet for at se eksempel i større format.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I november 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret et informationsskilt om andefodring i Svendborg Kommune.
Klik på billedet for en større version af skiltet (pdf).

 

 

 

 

 

 


I oktober 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret kulturhistioriske informationsskilte til Ørkild Voldsted, Svendborg. Klik på billedet for en større version af skiltet.


I september 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret informationsskilte og en folder til Rødme Svinehaver på Sydfyn.
Klik på billedet for at se folderen.

 

 

 

 


I august 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret tre kulturhistoriske plancher til Saltholmsejerlauget.
Klik på billedet for at se (low) pdf med de tre plancher.

 

 

 

 

 
 I juli 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret tekst, korttegning og layout til plancher om gamle dages kystfiskeri til et tidligere garnhus på Langelands Østkyst. Garnhuset er genopført af Naturturisme i/s, og indrettet som madpakkehus. 

Klik på billedet for at se plancherne.I juni 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret komplet skilteprogram og vejvisning til Klokkefrøstien - en 14 km lang naturskøn vandrerute på Østfyn. Klik på billedet og se kort over hele ruten. 

 

 

 

 


I april 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. layoutet et "strand-bingospil" til brug på Avnø Naturcenter.
Bingopladen er i metal, og brikkerne med fisk og smådyr er magneter. Illustrationer: Kirsten Hjørne.
Klik for en større version: I marts 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret tre store infotavler om fugle, planter og naturpleje til Damsbro Mose - et samarbejde med illustrator Jens Overgaard Christensen.

Klik for en større version:


I februar 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret Vildtinformation 2015, som formidles til alle med dansk jagttegn.
Klik for en større version:


I januar 2015 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret fugleplancher
tegnet af Jens Overgaard Christensen til fugletårne ved
Dybsø Fjord, Næstved Kommune.
Klik for en større version:


 


Fugleplancherne er trykt på lysægte, hærværkssikret  materiale, monteret i en galvaniseret stålramme med bøjler til ophæng i fugletårnene. 


I december 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret idé og layout til 
infoplancer til "Haarby Vådområdeprojekt" på Sydfyn.
Se eksempel herI november 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret 
korttegning og layout til infoskilt om naturgenopretning
ved Vænge Sø, Helgenæs - klik for en større versionI oktober 2014
har Hjorth-Freelance 
bl.a. leveret en folder,
der skal hverve frivillige 
til bekæmpelse
 
af mink
- klik og se hele folderen 

 

 

 


I september 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret 
infoskilte til "Naturens Spisekammer" på Møn
og om isfugleprojektet ved Tamosen, VestsjællandKlik på billederne for en større version.


I august 2014 har Hjorth-Freelance layoutet og tegnet kort til en serie af A2 infotavler om vådområdeprojektet i Alling Ådal.Klik for en større version.


I juli 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret tekst og layout til denne infotavle om friluftsliv og hensyntagen i et privat område:

 

 

 

 

 

 


Klik for at se infotavlen


I juni 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret en "fuglebog" til Statens Naturhistoriske Museum - et samarbejde med illustrator Jens Overgaard Christensen:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I maj 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret piktogrammer til plantesamling samt infotavler i den nyplantede Elmelund Skov, Odense:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Og A3 infotavler til Planetsti ved Avnø Naturcenter:

 

 

 

 

 Se eksempel på infotavle - bemærk QR-koder til mobilspil, designet af Christian Nikolajsen, Nateco.


I april 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret kort og invitation til Flyvestation Værløse, for Naturstyrelsen - klik for en større version:


 

 

 

 

- og en eksempelsamling "Mere sammenhæng i naturen" for Naturstyrelsen.I marts 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret materiale
til Marathonløbet Motionsslangen
- tryk for en større version:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I februar 2014 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret en planche til Fugleværnsfonden.
Planchen fortæller besøgende om entreprenørarbejdet i projekt LIFE Sølsted Mose, Sydvestjylland:Se planchen herI december 2013 har Hjorth-Freelance bl.a. leveret tekst og layout til en ny folder til Helnæs:


Se folderen her


Korttegning til Egebjerg Mølle Naturrum, som åbnede 14. februar 2014:

 

 


Hjorth-Freelance har i december 2013 bl.a. leveret en forside til 
undervisningsmateriale om Rynket rose - en del af LIFE Overdrev II:


 

Hjorth-Freelance har i november 2013 bl.a. leveret 
en A3 planche over mountainbikeruten i Svanninge Bakker for Naturstyrelsen
Se en stor version af planchen

..og et kortbord til Teglparken i Stenstrup for Svendborg Kommune:

Se kortbordet i stor version